Eagraigh – Cuir ar an eolas – Cuir i gcoinne

Deireann an íomhá thíos gach rud gur fiú a rá faoin aicme cheannais ag éirí níos saibhre faoi mar a charntar rachmas, rud a chúisíonn éagothromaíocht níos treise fós sa stát.

Is foinse brábúis as cuimse é soláthair foscaidh a chruthaíonn máine i measc amhaltraithe, tiarnaí talún agus gnéithe caipitlíocha seadánacha eile a éilíonn brábúis níos mó fós.

Tóg cúram sholáthar foscaidh amach as lámha na gcistí bultúir, na n-amhantraithe, na bhforbróirí réadmhaoine agus na dtiarnaí talún

  • Tóg tithíocht phoiblí anois.
  • Cuir deireadh le díolachán tailte phoiblí.
  • Cuir i gcoinne “tithíocht ar cíos de réir costais”.
  • Ba chóir cíosanna inachmhainne a shocrú.
  • Seilbh a ghlacadh gach árasán agus eastát tithíochta atá i seilbh na gcistí bultúir, chomh maith leo siúd atá i seilbh infheisteoirí amhantracha mhóra agus bheaga araon.

Daoine roimh amhantraithe

  • Is ceart daonna í an tithíocht.
  • Cuir deireadh le drochíde agus dúshaothrú tionóntaí.
  • Cuir deireadh le drochíde agus dúshaothrú oibrithe atá ar phá íseal.

Tá todhchaí níos fearr de cheart acu siúd a throideann ar a shon. Ná lig do daoine eile cinneadh a dhéanamh faoinár dtodhchaí comhchoitreann.

Eagraigh – Cuir ar an eolas – Cuir i gcoinne